Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Oppdatert 10.10.2022

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Nevlands Bil og Karosseri AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Nevlands Bil og Karosseri AS. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Nevlands Bil og Karosseri AS

Tronn Nevland er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Nevlands Bil og Karosseri AS.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Tilgang til Personopplysninger er begrenset til Nevlands Bil og Karosseri AS sine ansatte.
Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Nevlands Bil og Karosseri AS sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare spørsmål og ha dialog vedr. pågående prosjekter næringsdrivende imellom. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre oppdrag og besvare dine henvendelser.

Nevlands Bil og Karosseri AS er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Nevlands Bil og Karosseri AS er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Nevlands Bil og Karosseri AS inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre tjenester. Du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Du har søkt jobb hos oss. Der er vår samarbeidspartner eller underleverandør.

Arkiv og database

Nevlands Bil og Karosseri AS registrerer navn, telefon nr, mailadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelser i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem.

Opplysninger som ligger i Nevlands Bil og Karosseri AS sin database brukes utelukkende som grunnlag for å utføre bestilte oppdrag og besvare henvendelser.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Nevlands Bil og Karosseri AS bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter.
Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Nevlands Bil og Karosseri AS samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Nevlands Bil og Karosseri AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Nevlands Bil og Karosseri AS sine ansatte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på nevlands.no.
Nevlands Bil og Karosseri AS tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Nevlands Bil og Karosseri AS sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Sosiale medier

Nevlands Bil og Karosseri AS benytter Facebook for å gi informasjon om våre aktiviteter.
Dersom du følger oss på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på post@nevlands.no hvis noe er uklart for deg.

Kontaktinformasjon

NEVLANDS BIL OG KAROSSERI AS
Pedersgata 93
4014 Stavanger

ORGNR: 980 884 899